Privacy

Als psychotherapeut heb ik een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Ik kan alleen met uw toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of Arbodienst. Ik ben verplicht vanuit de Zorgverzekeringswet om gegevens te registreren die tot u herleidbaar zijn (DBC, cliƫntdossier en dergelijke) en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Met klachten over schending van uw privacy door uw zorgverzekeraar kunt u voor informatie en advies terecht bij de LPGGz via www.landelijk-platformggz.nl. Uw zorgverzekeraar mag bij hoge uitzondering uw dossier inzien, bijvoorbeeld in geval van ondeugdelijke declaraties.