Kosten

Vanaf 2014 heeft er een stelselwijziging plaats gevonden in de GGZ. In plaats van de bestaande 1e en 2e lijns GGZ wordt een patiënt op basis van de volgende criteria behandeld.

  1. Door de huisarts of de praktijk ondersteunende hulpverlener (POH) voor klachten buiten de DSM IV classificatie.
  2. In de Basis GGZ voor lichte en matige, niet complexe stoornissen.
  3. In de Gespecialiseerde GGZ voor complexere, langer durende  en/of meer risicovolle stoornissen.

Zowel in de Basis GGZ als in de Gespecialiseerde GGZ wordt er gedeclareerd per afgesloten behandeltraject in plaats van per consult. De Basis GGZ kent de zorgproducten: kort, middel, intensief en chronisch (respectievelijk 5, 8, 12 en 12 sessies). Ieder van deze zorgproducten kent een vaste vergoeding. In de Specialistische GGZ hangt het tarief af van het zorgproduct en het aantal behandelminuten. De maximum tarieven zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gepubliceerd. Mijn praktijk is gekwalificeerd voor zowel Basis GGZ alswel Specialistische GGZ.

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor gespecialiseerde GGZ, en met een aantal voor basis GGZ. De factuur wordt aan het einde van de behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Het eventueel door u te betalen bedrag wordt dus pas nadat de behandeling is afgesloten door de zorgverzekeraar met u verrekend. Bij de gespecialiseerde GGZ, waar met DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie) gewerkt wordt is dit na een jaar behandeling (indien de behandeling dan nog niet afgesloten is).

Het verplichte eigen risico voor 2019 is 385 euro. U kunt zelf een hoger eigen risico met uw zorgverzekeraar afgesproken hebben. De kosten van de behandeling worden verrekend met uw eigen risico.

Lees uw eigen zorgverzekeringspolis goed door. De afhandeling met uw verzekeringsmaatschappij is geheel voor uw eigen verantwoording.
Heeft u een uitkering (bijv. Een bijstandsuitkering) dan kunt u informeren bij de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de gemaakte kosten.

Afspraken annuleren en “no show” tarief

Soms kan het gebeuren dat u noodgedwongen een afspraak moet afzeggen. Doet u dit zo snel mogelijk en minstens 24 uur (een werkdag) van te voren.
Als een afspraak niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd, onafhankelijk van wat de reden hiervoor is, wordt een bedrag van 50 euro in rekening gebracht. De reden hiervan is dat er tijd is gereserveerd die niet meer op te vullen is. De verzekering vergoedt niet bij “no show” (niet verschijnen op de geplande afspraak).