Dossier

Uw gegevens worden bewaard in een elektronisch dossier. Hierin staat de indicatie, brieven van en over u, alsook aantekeningen over de voortgang van de behandeling. U mag uw dossier inzien en fotokopie├źn maken. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen, die met uw toestemming, bij de behandeling betrokken zijn. U mag iets aan uw dossier toevoegen, maar er niets uit halen. Uw gegevens worden conform de Wet WGBO en de Wet Persoonsregistraties (WPR) 15 jaar bewaard. U hebt recht op vernietiging van het dossier. Dit verzoek dient u schriftelijk in te dienen bij de praktijk. Wel wordt u er op gewezen, dat er na vernietiging geen klacht meer ingediend kan worden, daar de gegevens ontbreken voor de klachtencommissie om een oordeel te vormen. De brief met uw verzoek tot vernietiging wordt 15 jaar bewaard.