Psychotherapiepraktijk

Psychotherapiepraktijk Annemieke Lubbes is gevestigd in pakhuis“de Koorenschoof”in het centrum van Alkmaar. U kunt terecht voor korte- of langerdurende psychotherapie.
De praktijk richt zich op volwassenen.

De praktijk is geopend op woensdag en donderdag.

LVVP-visitatielogo